Tynk barytowy - SURICO

Tynk barytowy

Tynk barytowy to tynk osłonowy, wykonywany z odpowiedniej jakości kruszyw barytowych osiąga ciężar ok 2 700 kg/ m3. Stosowany jako osłona przed promieniowaniem rentgenowskim w gabinetach RTG.

Jego stosunkowo nieduża gęstość sprawia, że do zapewnienia skutecznej osłony przed promieniowaniem X potrzebna jest większa grubość tynku, rzędu 3cm.

Z uwagi na trudną dostępność barytu o odpowiednich parametrach, związaną z wyeksploatowaniem większości złóż tego surowca produkcja tynków barytowych stała się zbyt droga.

Obecnie SURICO oferuje wysokiej jakości tynki, które skutecznie zabezpieczają przed promieniowaniem.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w zakładce Tynk osłonowy.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN