Bunkier EMC - SURICO

Bunkier EMC

Bunkier EMC

Komora EMC to pomieszczenie ekranowane zabezpieczone przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Nasze rozwiązanie pozwala na wykonanie konstrukcji budynku z materiału o wysokiej skuteczności absorpcji promieniowania elektromagnetycznego i doskonałych własnościach konstrukcyjnych. Nasz materiał pozwala na wykonanie konstrukcji żelbetowej o skuteczności ekranowania powyżej 100 dB gdzie składowa absorpcyjna odpowiada za ponad 90 % skuteczności ekranowania promieniowania elektromagnetycznego stanowiąc doskonałe zabezpieczenie przed wpływem zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego. Komora EMC może być wykonana jako niezależna konstrukcja lub element konstrukcji obiektu budowlanego. Cechuje się trwałością jak typowa konstrukcja żelbetowa bez utraty własności absorpcji promieniowania elektromagnetycznego czyli co najmniej 50 lat.

Zabezpieczenie przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego jest istotne np. w przypadku osłon w laboratoriach badawczych, ochronie informacji niejawnych, pomieszczeniach rezonansu magnetycznego MR i MRI, gdzie zwykle wykonuje się klatkę Faradaya, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, tajnych kancelariach, zabezpieczenia antypodsłuchowe, ochrona elektromagnetyczna serwerowni, zabezpieczenia przed atakiem elektromagnetycznym.

Unikalne własności naszego rozwiązania zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależne, państwowe instytuty badawcze.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN