Osłony przed promieniowaniem - SURICO

Osłony przed promieniowaniem

SURICO oferuje fachowe doradztwo, projekt, dostawę i montaż osłon przed promieniowaniem.

Określenie „promieniowanie” jest terminem czysto technicznym, używanym do opisywania różnych zjawisk związanych z przesyłaniem energii w formie fal lub cząsteczek w przestrzeni.

Istotny jest podział na promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Ma on związek ze zdolnością fotonu do jonizacji, czyli wywołania reakcji powodującej zamianę obojętnego elektrycznie atomu lub cząsteczki chemicznej na cząstkę naładowaną, czyli jon. Oznacza to, że promieniowanie jonizujące może wywoływać reakcje chemiczne, wpływając np. na zmiany w komórkach organizmów żywych.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest stanem przestrzeni, w której na obiekt mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej i występuje przepływ energii.

W każdym punkcie tej przestrzeni siły są opisane dwoma wektorami, zmieniającego się w czasie pola: elektrycznego i magnetycznego.

Rozwój technologii komunikacyjnych powoduje wzrost emisji promieniowania elektromagnetycznego, które, jak wynika z badań, może mieć niekorzystny wpływ na komfort, rytm życia oraz biologiczne i fizjologiczne procesy organizmów żywych, skutkując w skrajnych przypadkach uszkodzeniem zdrowia istot żywych. Emiterami zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego są przewody wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, trakcje kolejowe, urządzenia radarowe, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz wieże nadawcze. Coraz większego znaczenia nabiera więc skuteczna ochrona ludzi przed ujemnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego w zamieszkanym obszarze. Ważne ponadto jest ograniczenie wpływu promieniowania na urządzenia elektroniczne, aparaturę pomiarową, systemy cyfryzacji, telefony, itp.

Osłony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Nowatorskie rozwiązanie chroniące przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Dzięki unikalnym własnościom pozwala na konstruowanie osłon elektromagnetycznych absorbujących promieniowanie w szerokim zakresie częstotliwości od 1 MHz do 60 GHz ze skutecznością nawet powyżej 100 dB.

Własności naszych rozwiązań pozwalają na tworzenie pomieszczeń ekranowanych jak i parawanów elektromagnetycznych.

Absorber HF to autorskie rozwiązanie o wysokiej skuteczności ekranowania promieniowania elektromagnetycznego poprzez jego absorpcję. 

Osłony elektromagnetyczne dla Twojego Domu !!!

Parawan elektromagnetyczny wykonany z materiału absorbującego promieniowanie elektromagnetyczne jest idealnym zabezpieczeniem twojego domu lub mieszkania przed np. wpływem promieniowania elektromagnetycznego od stacji bazowych telefonii komórkowej.

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest to ten rodzaj promieniowania, który przenikając przez materię powoduje powstawanie w niej ładunków elektrycznych czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące może uszkadzać żywe komórki, powodując negatywne skutki dla zdrowia. Poza naturalnym promieniowaniem jonizującym występującym w przyrodzie, które nie jest szkodliwe dla człowieka, występują również silne źródła promieniowania wymagające zabezpieczenia np. aparaty rentgenowskie, akceleratory medyczne czy reaktory jądrowe.

Osłony przed promieniowaniem jonizującym

Tynki osłonowe oraz beton ciężki stosowane są jako skuteczna metoda zabezpieczenia przed promenowaniem jonizującym. Tynki stosuje się np. w gabinetach RTG gdzie energia promieniowania jest stosunkowo mała i do zapewnienia ochrony wystarczy niewielka grubość np. 1 cm. Betony ciężkie natomiast znajdują zastosowanie w bunkrach, w których funkcjonują akceleratory medyczne – w takiej sytuacji mamy do czynienia z wyższą energią a więc grubość osłon powinna być odpowiednio większa – np. 1-1,5 m.

Przy doborze właściwego rozwiązania zabezpieczającego przed promieniowaniem uwzględniamy wszystkie aspekty mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osłony. Ponadto staranny dobór materiałów do wykonania osłony przed promieniowaniem gwarantuje jej skuteczność.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN