Osłona elektromagnetyczna - SURICO

Osłona elektromagnetyczna

Osłona elektromagnetyczna

Parawan elektromagnetyczny

Bariera wykonana z nieprzewodzących materiałów absorbujących promieniowanie elektromagnetyczne, znacząco osłabiająca wpływ promieniowania elektromagnetycznego. Wykonanie pomieszczenia ekranowanego (klatki Faradaya) z materiałów przewodzących takich jak stal czy miedź, wymaga dokładnego połączenia wszystkich elementów w sposób zapewniający przewodność elektryczną pomiędzy poszczególnymi panelami. Konieczne jest również zamontowanie specjalnych drzwi i okien. W wielu przypadkach wystarczające może być osłabienie wpływu promieniowania elektromagnetycznego bez konieczności wykonania klatki Faradaya.

Nasze autorskie rozwiązanie umożliwia wykonanie osłony elektromagnetycznej np. na jednej ze ścian lub stropów znacząco ograniczając oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego.

Dzięki swoim własnościom jest idealnym zabezpieczeniem pomieszczeń mieszkalnych czy układów elektronicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym od stacji bazowych telefonii komórkowej czy stacji radarowych.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN