Klatka Faradaya - SURICO

Klatka Faradaya

Klatka Faradaya

Bardzo często jest to pomieszczenie ekranowane, zabezpieczające przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Najczęściej tego typu pomieszczenia ekranowane stosuje się jako zabezpieczenia antypodłuchowe, pomieszczenia rezonansu magnetycznego MR MRI, osłony laboratorium, ochrona serwerowni, kancelarie tajne, zabezpieczenie aparatury pomiarowej.

SURICO oferuje wykonanie klatki Faradaya w oparciu o autorskie rozwiązanie. Nasza klatka Faradaya łączy w sobie klatkę RF i absorber HF. Skuteczność ekranowania klatki Faradaya według projektu SURICO wyrażona jest głównie poprzez absorpcję promieniowania elektromagnetycznego przy minimalnym współczynniku odbicia. Klatka Faradaya SURICO wykonana jest z materiału absorpcyjnego na bazie cementu więc po wykonaniu jest „twarda jak beton” przez co jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne jak również trwała.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN