Beton ciężki - SURICO

Beton ciężki

Beton ciężki jest jednym z materiałów stosowanych jako skuteczna osłona przed promieniowaniem.

Najczęściej spotykanym obszarem stosowania źródeł promieniowania wymagających stosowania osłon stałych jest radioterapia, czyli metoda leczenia chorób nowotworowych za pomocą promieniowania. Urządzenia stosowane w radioterapii emitują promieniowanie, które przy długotrwałym oddziaływaniu, jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Osłony przed promieniowaniem w obiektach radioterapeutycznych wykonuje się więc w celu ograniczenia wpływu promieniowania na personel i pacjentów danej placówki medycznej. Grubość osłony zależy od gęstości i rodzaju zastosowanego materiału. Im większa jest gęstość materiału z którego wykonana jest osłona, tym mniejsza jest grubość osłony potrzebna do skutecznego osłabienia promieniowania.

W ofercie SURICO znajdują się zarówno wykonanie projektu osłon radiologicznych jak i dostawa betonu osłonowego o gęstości w zakresie od 2 600 kg/m3 do 4 000 kg/m3. Projektując mieszankę zawsze uwzględniamy wiele zmiennych, tak aby dostarczony na budowę beton pozwalał, na jego prawidłowe zastosowanie.

Wieloletnie doświadczenia zakończone szeregiem skutecznych realizacji, pozwoliły na wdrożenie procedur i praktyk gwarantujących uzyskanie wymaganego poziomu zabezpieczenia przed promieniowaniem.

Współpraca z uznanymi ekspertami oraz realizacja prac badawczo rozwojowych pozwala na ciągłe udoskonalanie oferowanych przez SURICO rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Oferowane ekrany przed promieniowaniem, charakteryzują się nie tylko wysoką skutecznością pochłaniania promieniowania ale również doskonałymi parametrami fizyko – mechanicznymi.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN