Beton ciężki - SURICO

Beton ciężki

Beton ciężki jest jednym z materiałów stosowanych jako skuteczna osłona przed promieniowaniem.

Najczęściej spotykanym obszarem stosowania źródeł promieniowania wymagających stosowania osłon stałych jest radioterapia, czyli metoda leczenia chorób nowotworowych za pomocą promieniowania. Urządzenia stosowane w radioterapii emitują promieniowanie, które przy długotrwałym oddziaływaniu, jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Osłony przed promieniowaniem w obiektach radioterapeutycznych wykonuje się więc w celu ograniczenia wpływu promieniowania na personel i pacjentów danej placówki medycznej. Grubość osłony zależy od gęstości i rodzaju zastosowanego materiału. Im większa jest gęstość materiału z którego wykonana jest osłona, tym mniejsza jest grubość osłony potrzebna do skutecznego osłabienia promieniowania.

W ofercie SURICO znajdują się zarówno wykonanie projektu osłon radiologicznych jak i dostawa betonu osłonowego o gęstości w zakresie od 3 200 kg/m3 do 4 000 kg/m3. Projektując mieszankę zawsze uwzględniamy wiele zmiennych, tak aby dostarczony na budowę beton pozwalał, na jego prawidłowe zastosowanie.

Warto zauważyć, że gęstość betonu ciężkiego dostarczanego przez SURICO jest zawsze wyższa od gęstości wymaganej w projekcie ochrony radiologicznej. Produkowane przez nas betony ciężkie pozwalają na projektowanie osłon przed promieniowaniem z założeniem gęstości betonu 3 800 kg /m3 ponieważ faktyczna gęstość dochodzi do 4 000 kg/m3. W przypadku stosowania betonu magnetytowego o gęstości 3 300 kg/ m3 beton podawany jest pompą, co upraszcza wykonanie prac. Oferowane przez SURICO osłony zabezpieczające przed promieniowaniem wykonane z betonu ciężkiego magnetytowego oprócz doskonałych parametrów osłonowych posiadają również bardzo dobre własności konstrukcyjne – beton ten wytrzymuje nacisk rzędu 50 MPa.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN