Ekran 5G - SURICO

Ekran 5G

Ekran 5 G

HEWEX 5 G to rozwiązanie opracowane przez SURICO w celu ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości. Ten rodzaj promieniowania emitowany jest przez stacje nadawcze i urządzenia telekomunikacyjne służące do transmisji danych, którym towarzyszy emisja promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości.

HEWEX 5 G charakteryzuje się bardzo wysoką absorpcją PEM o częstotliwości od 1 GHz do 60 GHz. Jego unikalność polega na tym, że promieniowanie jest pochłaniane, a nie odbite. Ekrany PEM konstruowane z materiałów odbiciowych jak folie czy blachy powodują, że promieniowanie elektromagnetyczne nie zanika, a jedynie zostaje odbite, czasem wielokrotnie, pozostając w przestrzeni. Nie zmniejsza się zatem jego oddziaływanie a jedynie zmienia jego kierunek.

Unikalne własności ekranu HEWEX 5 G zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez niezależne, państwowe instytuty badawcze.

HEWEX 5 G pozwala na konstruowanie ekranów absorbujących promieniowanie w szerokim zakresie częstotliwości z założoną skutecznością, dopasowaną do indywidualnych wymagań tj. nawet powyżej 100 dB.

SURICO Sp. z o.o. – Sp. K.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Przeprowadzenie prac badawczych, w celu opracowania znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu w postaci kompozytowego materiału budowlanego, chroniącego przed działaniem pola elektromagnetycznego”

Celem projektu jest opracowanie optymalnego składu materiałów osłonowych o znacząco ulepszonych własnościach oraz potwierdzenie własności skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego tych materiałów.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 500,00 PLN

W wyniku realizacji projektu, możliwe będzie przeprowadzenie procedur certyfikacji materiałów jako wyrobów budowlanych, ich certyfikacja i wprowadzenie do powszechnego stosowania.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN